Ντουζ Κεφαλή Μπρούτζινη

Διάσταση 200 χιλ. – Κεφαλή και Βραχίονας από Μπρούτζο