Πλακάκι Cabin Yos

Πορσελανάτος Γρανίτης – 15Χ60 & 15Χ90 – Πάχος 8,5 mm