Πλακάκι Forest Decape

Πορσελανάτος Γρανίτης – Πάχος 9 mm. – 30Χ60 cm. – Ισπανία