Πλακάκι Κουζίνας Exit Gris

Γρανίτης Πορσελανάτος – 15 Χ 59 cm. – Ισπανία