Πλακάκι Nicole Arce

Κεραμικό – Πάχος 9 mm. – 20,5Χ61,5 cm. – Ισπανία